Oulun normaalikoulun äidinkielen ja kirjallisuuden harjoituksia


1. Lukeminen ja kirjallisuus

1.1. Kirjallisuushistoriaa

1.1.1. Suomen kirjallisuuden historia
1.1.2. Maailmankirjallisuuden historia

1.2. Kirjoja

1.2.1. Seitsemän veljestä
1.2.2. Alex Borell
1.2.3. Kärpästen herra
1.2.4. Häräntappoase
1.2.5. Lasiaurinko

1.3. Kalevala

1.3.1. Tausta
1.3.2. Tarinat ja henkilöt
1.3.3. Kalevalakieli ja kansanrunous
1.3.4. Kertaustehtävä A
1.3.5. Kertaustehtävä B

1.4. Kirjallisuuden lajeja ja käsitteitä

2. Kirjoittaminen

2.1. Opi kirjoittamisesta

2.2. Kielenhuoltoa

3. Kielitieto

3.1. Tekstin sidoksisuus

3.1.1. Virke
3.1.2. Lauseiden lajit
3.1.3. Lausetyypit

3.2. Sanaluokat

3.2.1. Substantiivit
3.2.2. Adjektiivit
3.2.3. Numeraalit
3.2.4. Pronominit
3.2.5. Verbit
3.2.6. Partikkelit
3.2.7. Yhteisharjoitukset

3.3. Sijamuodot

3.3.1. Kieliopilliset sijat
3.3.2. Paikallissijat
3.3.3. Muut sijat
3.3.4. Yhteisharjoitukset

3.4. Ajan ilmaiseminen

3.4.1. Preesens
3.4.2. Imperfekti
3.4.3. Perfekti
3.4.4. Pluskvamperfekti
3.4.5. Muut ajan ilmaukset
3.4.6. Yhteisharjoitukset

3.5. Lauseenjäsennys

3.5.1. Predikaatti
3.5.2. Subjekti
3.5.3. Objekti
3.5.4. Adverbiaali
3.5.5. Predikatiivi
3.5.6. Attribuutti
3.5.7. Yhteisharjoitukset

3.6. Modukset

3.6.1. Indikatiivi
3.6.2. Konditionaali
3.6.3. Imperatiivi
3.6.4. Potentiaali
3.6.5. Yhteisharjoitukset

3.7. Nominaalimuodot

3.7.1. Infinitiivit
3.7.2. Partisiipit
3.3.3. Yhteisharjoitukset

3.8. Lauseenvastikkeet

3.9. Yleissivistävä kielitieto

3.9.1. Suomen kielen ominaispiirteet
3.9.2. Sanasto ja nimistö
3.9.2.1. Sivistyssanat
3.9.2.2. Vierassanojen merkityksiä
3.9.2.3. Vierassanojen oikeinkirjoitus
3.9.3. Suomi ja sen sukukielet
3.9.4. Kielen vaihtelu
3.9.4.1. Murteet
3.9.4.2. Slangi

4. Puhuminen

5. Media

6. Muut

7. Suomi toisena ja vieraana kielenä

7.1. Kielitieto

7.1.1. Sanataso
7.1.1.1. Nominit
Adjektiivit
7.1.1.2. Verbit
Verbin persoonamuodot
Imperfektin taivutus
Perfektin taivutus
Imperatiivin muodostaminen
Verbin rektio 1
Verbin rektio 2
7.1.2. Lausetaso
Aikamuotojen käyttö
Objektin sijamuoto 1
Objektin sijamuoto 2
Objektin sijamuoto 3
Objektin sijamuoto 4

7.2. Kulttuuritieto

Kirjallisuustietoa

Sananlaskuja

8. Didaktista materiaalia