Objektin sijamuoto, tehtävä 2

Monivalintatehtävä

Valitse objektin oikea sijamuoto.