Adverbiaali, predikatiivi ja attribuutti

Tunnista lauseenjäsenet.

Mitä lauseenjäsentä tummennettu osa edustaa?