MIKÄ NELJÄSTÄ SANASTA ON VERBIN PARTISIIPPIMUOTO?

Quiz