OLLA-VERBI ERI MODUKSISSA

Yhdistelytehtävä

Tunnista, missä moduksessa olla-verbin muodot ovat. Sinun täytyy tunnistaa myös aikamuoto ja kiinnittää huomiota verbin persoonamuotoon.

olisitte
en ollut
olkaamme
lienet
älkää olko
olisin ollut
ei oltaisi
olivat olleet
et liene ollut
ei olisi oltu
olkoot
lienette olleet
älköön olko
ei oltu
olit ollut
eivät olisi olleet
lienevät
ole