Kalevalaisia kertokuvioita

Yhdistä kertokuvion nimi oikeaan säkeeseen.