Geologia

Tippukiviń Tallinnan bastionin / kasemattien katossa.

Omistaja : Inkeri Ahvenisto