Roomalaisaika provensseissa
Roomalaisaikainen uhrialttari kumollaan maassa. Pohjois-Marokko.

Roomalaisaikainen uhrialttari kumollaan maassa. Pohjois-Marokko.

Omistaja : Katrimaija Lehtinen-Itšlš