Roomalaisaika provensseissa
Roomalaisaikainen uhrialttari Pohjois-Marokossa, veriura

Roomalaisaikainen uhrialttari Pohjois-Marokossa, veriura

Omistaja : Katrimaija Lehtinen-Itšlš