Kasvioppi

Chrenpreis, Veronica chamaendrys (nurmitädyke)(Administrator)

Omistaja : Jyväskylän normaalikoulu